אדם מתלבט בין תגובה חיובית או שלילית

ניהול מוניטין ברשת

בכל קלישאה יש גרעין קשה של אמת חיים פשוטה. אחת מהן היא – קשה לבנות, קל להרוס. בהשאלה לנושא המאמר- קל להרוס מוניטין, קשה לבנות אותו. מוניטין נבנה לאורך זמן. בונים אותו קבלות על הצלחות, הוכחת כישורים ויכולות, נגישות וזמינות של שירות, איכות של מוצר. להריסת מוניטין נדרשת רק אצבע קלה על המקלדת ורשעות וזדון…

על מנת לשמור על המוניטין שלכם וכדי לסכל איומים בכלל ונזקים שנגרמים לו בפרט חשוב שנגד המנסים לקעקע את השם הטוב שלכם  יימצאו מי שיודעים ומסוגלים לדחוק אזכורים שליליים מהרשת ולמלא אותה אזכורים חיוביים. ניהול מושכל ויעיל של מוניטין ברשת מחייב היכרות עם מגוון הפלטפורמות והממשקים שלה, מאפייניו הייחודיים של כל אחד מהם ומיצוי מרבי ומיטבי של הפוטנציאל הגלום בהם. 

שמירה על מוניטין מתבצעת תוך ריכוז ומיקוד המאמץ בשתי חזיתות הפוכות: מאבק נגד השלילה ובעד החיוב. דחיקת אזכורים שליליים מאפשרת לנקות את הזירה ומהמקום הנקי הזה לבנות ולבצר את התדמית ואת הדימוי החיוביים שלכם. לשם כך נדרש תוכן איכותי, קישורים איכותיים, אזכורים חיוביים, הבלטת היתרונות היחסיים שלכם והחוזקות המאפיינות אתכם.

מלאכה של מקצוענים

ניהול מוניטין הוא מלאכתם של מקצוענים. מי שמצויים ובקיאים בכל נבכי הרשת יודעים היכן מצויים האזכורים השליליים שלכם וכיצד לדחוק אותם. לא מדובר בפעולה של "זבנג וגמרנו" אלא במאמץ מתמיד המחייב דריכות וערנות. חשוב להיות מעודכנים ובכל פעם כאשר מי מהמבקשים ליצור לכם דימוי שלילי ובכך לגרום ללקוחות קיימים ופוטנציאליים גם יחד להימנע מהזמנת מוצר או שירות מכם – לרוצץ את ראש הנחש הארסי המבקש להכיש… 

המבקשים לפגוע בכם לא בוחלים בשום אמצעי ואין כמו הרשת להותירם אנונימיים, לטשטש את העקבות העשויים להוביל אליהם. הם גורמים לתאונה נוסח "פגע וברח" ונעלמים מהזירה שבה הכפישו אתכם וגרמו לכם בכך נזק. 

הואיל ורשת האינטרנט היא זירת מסחר מרכזית ובהינתן היותה מנוע ומנוף שיווקי עצמתי ואפקטיבי מאין כמוהו, כך, בהתאמה, גם גודל והיקף הסיכון הגלום בה כאשר קיימים רצון ומניע לנצל אותה לרעה. על מנת לאפשר לכם לנצל אותה לחיוב ולא לאפשר למתחרים וליריבים שלכם לנצל אותה כדי להשחיר אתכם, חשוב שבחזית יימצאו תמיד מי שייצגו את האינטרס שלכם, ייאבקו על שמכם הטוב ויבססו אותו תוך כדי מזעור נזקי המבקשים להרע אותו ולהשחירו.